Wat doen we?

"(c) Bert Willaert - www.bertwillaert.com"

CSA of Community Supported Agriculture.


CSA staat voor community supported agriculture, landbouw gedragen door een gemeenschap. Dit principe van landbouw wint aan populariteit, in België maar ook daarbuiten. Meer info daarover vind je op de site van het CSA Netwerk.


We kiezen bewust voor dit gemeenschapsgedragen model, waar de klant nauw betrokken is bij het landbouwgebeuren. Er zijn de voor de hand liggende voordelen zoals het beperken van de voedselkilometers, het bannen van verpakkingen etc. Maar bovendien bouw je op die manier aan wederzijds vertrouwen en begrip, tussen boer en consument. Het brengt het voedsel dichter bij de klant, letterlijk en figuurlijk.


Het huidige Europese landbouwmodel stoot op zijn beperkingen. De macht van groothandel en supermarkten, en de vraag van de consument naar goedkope voedingswaren, dwingen de landbouw in een onhoudbare positie. Boeren zien zich genoodzaakt te investeren in steeds grotere infrastructuur, om hun productie te verhogen. De prijs die boeren krijgen per product, is echter zo laag, dat die schaalvergroting  ook geen soelaas brengt. Het aantal faillissementen in de landbouw is met de helft gestegen in 2015. Landbouwproducten worden niet naar waarde geschat.  Die economische druk op de landbouw heeft uiteraard ook zijn gevolgen voor milieu, bodem en gezondheid.


Gelukkig zijn er ook positieve signalen. De vraag naar kwalitatieve, lokale en natuur- en bioproducten stijgt. Boeren geraken steeds gemakkelijker hun producten in de korte keten kwijt, en zijn zo niet langer slachtoffer van de prijzenoorlog op niveau van de grootdistributie. Er worden ook steeds meer maatregelen genomen die gezondheid van milieu en burgers ten goede komen (subsidies voor milieumaatregelen in de landbouw, pesticidenverbod in gemeenten...)


Wij willen meeschrijven aan dat positieve verhaal. We geloven dat we dat op 't Schaaphof kunnen doen door kleinschalige, biologische en lokale groentenproductie, die landbouw en consumenten verbindt.


Zelfpluk of pakketten


Zelf oogsten


We bieden groenten aan die de zelfplukkers zelf  komen oogsten. Het principe is heel eenvoudig.


Wij zaaien, planten en onderhouden de groenten. Jij komt ze oogsten. Rechtstreeks van op het veld in je bord. Verser kan niet!


Je bent 7 dagen op 7 welkom op het veld om groenten te komen oogsten. Een infobord en vlaggen op het veld, vertellen je welke groenten oogstklaar zijn. We houden je ook per mail op de hoogte. Je komt langs, vult je boodschappentas, en rijdt/wandelt even later met een mooie oogst weer weg.

 


Pakketten


Wekelijks op dinsdag oogsten we voor de deelnemers van de pakketten.


Er zijn twee afhaalpunten. Op dinsdag tussen 17u en 20u leveren we op het afhaalpunt in Oostakker. Vanaf 16u worden de pakketten aangeboden in de stal op de boerderij zelf. De inhoud van de pakketten wordt steeds enkele dagen voordien via mail meegedeeld.  Onder 'lid worden' staan de soorten pakketten opgelijst.


Er zijn geen pakketten in februari en maart, en in de kerstvakantie nemen we ook 2 weken pauze.   


Een jaar lang


Zowel voor de zelfoogst als voor de pakketten werken we enkel met jaarabonnementen. Je bijdrage betaal je bij de start van het oogstjaar (jaarlijks op 1 april). Een betaling in drie schijven (april, juli en oktober) is ook mogelijk.


Ons hoofddoel is jullie voorzien van lokale en kwalitatieve biogroenten. Maar naast ons mooie aanbod verse groenten, willen we op 't Schaaphof ook wel eens het glas heffen op een geslaagde oogst, de kans bieden om samen de handen uit de mouwen steken op een werkdag, de overvloedige tomatenoogst inmaken, de kinderen samen laten ravotten... 
Groenten met zorg


We telen onze groenten met zorg.  Zorg voor bodem, milieu, dier, en mens.


Zorg voor bodem staat centraal in de biologische landbouw. Geen groenten zonder gezonde bodem. We bewerken de bodem niet te diep, en gebruiken uiteraard geen pesticiden, herbiciden of chemische kunstmest. We nemen rustgewassen of groenbemesters op in onze teeltplanning. Een ruime teeltwisseling moet ook bodemziekten tegen gaan.


We streven naar een evenwicht tussen milieu en landbouw. Op 't Schaaphof vertaalt zich dat in de aanplant van hagen, heggen en houtkanten. We geven ook bloemen een plaats op en rond ons veld, om bijen en andere nuttige insecten aan te trekken. 


't Schaaphof wil kwalitatieve groenten bieden, maar ook  de unieke ervaring om actief deel uit te maken van het landbouwgebeuren. Leden

 

 

krijgen inspraak in keuze van de teelten en eveneens inzage in boekhouding en andere bedrijfsdocumenten.
 

Verse groenten

Welke groenten kan je verwachten?

We bieden een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan groenten. Alles lokaal, vollegronds en biologisch geteeld.  Afhankelijk van het seizoen zal je oogstmand  rijker of  iets éénzijdiger gevuld zijn.


We kiezen voor de klassieke  groenten (bvb. wortels, prei, bloemkool etc.), de 'vergeten' groenten (bvb. pastinaak, warmoes etc.), en ook wat onbekendere varianten (bvb. palmkool, mosterdblad...)


Hoe  je oogst er op 't Schaaphof kan uitzien!


't Schaaphof CSA - groenten

Grote Heirenthoek 24

9850 Landegem