Ga naar de inhoud

FAQ’s

Hoe word je coöperant bij ’t Schaaphof?

Koop je één of meerdere aandelen, dan word je automatisch coöperant bij ‘t Schaaphof. Iedereen kan coöperant worden bij ’t Schaaphof. Je kan coöperant worden zonder een abonnement (pakket of zelfoogst) bij ‘t Schaaphof. Omgekeerd kan je ook een pakket of zelfoogstabonnement nemen zonder coöperant te zijn.

Als coöperant investeer je mee in het bedrijf. Je wordt jaarlijks uitgenodigd op de Algemene Vergadering en je beslist daar mee over de toekomst van het bedrijf.

Is coöperant worden bij ’t Schaaphof risicovol?

Je investeert voor een groot deel in landbouwgrond. Er is een grote groep vaste klanten en daarnaast een grote verscheidenheid aan afzetmarkten. Al deze factoren zorgen ervoor dat aandelen kopen bij ’t Schaaphof een beperkt risico met zich meebrengt.

Is het fiscaal interessant om aandelen te kopen bij ’t Schaaphof?

Vanaf drie aandelen krijg je een mooi fiscaal voordeel van 2,5%. Dat gebeurt via het systeem van vriendenaandelen. Lees daar hier meer over.

Kan ik mijn aandelen gemakkelijk weer verkopen?

De eerste drie jaar neemt de coöperatie geen aandelen terug. Onderlinge overdracht tussen coöperanten of aan derden is wel mogelijk, na akkoord van het bestuur. 

Uittreden kan wel vanaf jaar 4. Uittreden kan met enkele of met al je aandelen.

Wat is mijn aandeel waard bij verkoop?

Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt berekend volgens volgende formule:

Inbrengwaarde + (boekhoudkundige waarde – inbrengwaarde)/2

* Stel je koopt 1 aandeel (250€). In maart 2025 wil je je uittreden uit de coöperatie. Boekhoudkundige waarde op dat moment is per aandeel 260€. De coöperatie neemt je aandeel terug aan 255€ per aandeel. (=250€ + (260€-250€)/2)

Kan ik aandelen aankopen op naam van derden (bv kinderen of kleinkinderen)?

Dat kan. Belangrijk is dat de schenker (oma, opa, peter, meter,…) het aandeel meteen op naam van de begunstigde aanvraagt. Zo nemen wij dat correct op in het aandeelhoudersregister.

Concreet: je koopt aandelen via onze online shop, je registreert met je eigen gegevens. Bij de betaalinfo krijg je de kans om een opmerking achter te laten. Daar schrijf je : aandelen op naam van naam begunstigde.

!Let op: als het gaat om een minderjarige dan

  • Kan de betrokkene zijn stemrecht pas vanaf de meerderjarigheid kunnen uitoefenen.
  • Kan het aandeel pas verkocht worden op de dag van de meerderjarigheid. Als de ouders het aandeel toch voor de datum van meerderjarigheid willen verkopen, dan is een tussenkomst van de vrederechter noodzakelijk.